Quan chức Mỹ thiếu quyết định rõ ràng trong đợt sơ tán tại Afghanistan

ứcMỹthiếuquyếtđịnhrõràngtrongđợtsơtántạMột báo cáo của Mỹ cho thấy các quan chức Mỹ đã thiếu các quyết định rõ ràng và không có sự quản lý tập trung trong đợt sơ tán công dân và người nước ngoài khỏi Afghanistan năm 2021.