[Infographics] Vai trò của vi chất dinh dưỡng đối với cơ thể con người

òcủavichấtdinhdưỡngđốivớicơthểconngườVi chất dinh dưỡng là những chất mà cơ thể chúng ta cần với lượng rất nhỏ nhưng lại hết sức cần thiết mà nếu thiếu sẽ gây ra những hậu quả nặng nề cho sức khỏe.