【dowload no hu slost 777】Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam VN từ giải golf Ambassador’s Cup

Sau 9 năm,ỦnghộnạnnhânchấtđộcdacamVNtừgiảdowload no hu slost 777 số tiền thu được từ giải golf Ambassador’s Cup ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng đã được chuyển cho VAVA Hội An để hỗ trợ các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin phát triển kinh tế.