【hu t khi no ng xươ ng đu c】Hy Lạp bắt thêm một nhân viên đường sắt liên quan vụ tai nạn tàu hỏa

Theạpbắtthêmmộtnhânviênđườngsắtliênquanvụtainạntàuhỏhu t khi no ng xươ ng đu co một quan chức tòa án, người bị bắt giữ là Dimitris Nikolaou, làm nhiệm vụ giám sát ga tàu và bị cáo buộc tắc trách trong đảm bảo an toàn giao thông, khiến nhiều người thiệt mạng.