Triệt phá đường dây ma túy dưới vỏ bọc hàng viện trợ cho Ukraine

Cần sa,ệtpháđườngdâymatúydướivỏbọchàngviệntrợ được trồng ở nhiều đồn điền trên khắp Andalusia, miền Nam Tây Ban Nha, đã được đóng gói trong các hộp carton giả là hàng viện trợ nhân đạo gửi đến Ukraine.