Tìm kiếm, cất bốc được 10 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện tại Lào

Trong 6 tháng qua,ìmkiếmcấtbốcđượcbộhàicốtliệtsỹquântìnhnguyệntạiLà Đội quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 đã tìm kiếm, cất bốc được 10 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại 6 tỉnh Bắc Lào.