【nusaplay88 slots】Indonesia: Bali lên kế hoạch cấm du khách nước ngoài thuê xe máy

Cảnh sát Bali thông báo đã ghi nhận 171 vụ vi phạm luật giao thông liên quan tới du khách nước ngoài chỉ trong vòng một tuần qua,ênkếhoạchcấmdukháchnướcngoàithuêxemánusaplay88 slots trong đó phần lớn là không đội mũ bảo hiểm và sử dụng biển số giả.