【tìm tìm】Quảng Bình: Kỷ luật Hiệu trưởng và Hiệu phó đánh nhau giữa sân trường

Hiệu trưởng và Hiệu phó Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc,ảngBìnhKỷluậtHiệutrưởngvàHiệuphóđánhnhaugiữasântrườtìm tìm huyện Lệ Thủy, Quảng Bình lần lượt bị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo và Khiển trách vì đánh nhau tại sân trường.