Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư

ềnthôngTrungQuốcđánhgiácaochuyếnthămcủaTổngBíthưTruyền thông Trung Quốc đánh giá cao những kết quả mà hai bên đạt được sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.