【hà chú bồi】Thủ tướng: Xây dựng Phú Thọ thành trung tâm kết nối kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tập trung xây dựng Phú Thọ thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam,ủtướngXâydựngPhúThọthànhtrungtâmkếtnốikinhtếhà chú bồi Trung Quốc.