【vua ban ca club】ASEAN tăng cường hợp tác phát triển ngành logistics xanh

Theăngcườnghợptácpháttriểnngàvua ban ca clubo bà Nguyễn Minh Hằng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Việt Nam sẵn sàng tăng hợp tác với các nước ASEAN để mở rộng và phát triển ngành logistics trên toàn cầu và chuyển đổi theo hướng xanh, bền vững.