Cựu quan chức ngân hàng được bổ nhiệm làm Chủ tịch đài NHK

Ông Nobuo Inaba,ựuquanchứcngânhàngđượcbổnhiệmlàmChủtịchđà 72 tuổi, cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng Nhật Bản, sẽ thay thế Chủ tịch đương nhiệm của Đài phát thanh Nhật Bản (NHK) và bắt đầu nhiệm kỳ 3 năm từ ngày 25/1/2023.