【bắn cá đôi thưởng】[Photo] Những thức quà đặc trưng của mùa Thu Hà Nội

Mùa Thu Hà Nội không chỉ có không khí lãng mạn của nắng vàng nhè nhẹ giữa tiết trời mát dịu cùng mùi hương hoa sữa nồng nàn,ữngthứcquàđặctrưngcủamùaThuHàNộbắn cá đôi thưởng mà còn có những những thức quà gây thương nhớ đặc trưng.