【dwv gaming slot】Khánh Hòa: Truy bắt đối tượng giết vợ và 2 người khác rồi bỏ trốn

Do xảy ra mâu thuẫn,ánhHòaTruybắtđốitượnggiếtvợvàngườikhácrồibỏtrốdwv gaming slot người chồng là Phan Danh H. đã sát hại vợ mình, sau đó một người cháu sinh năm 2004 và một hàng xóm vào ngăn cản cũng bị đối tượng xuống tay.