【game ho hu】Planet Labs: Triều Tiên chuẩn bị cho cuộc duyệt binh quy mô lớn

TheềuTiênchuẩnbịchocuộcduyệtbinhquymôlớgame ho huo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến lược An ninh bán đảo Hàn Quốc, sẽ có khoảng 4.000-8.000 binh lính và 700-800 phương tiện được huy động và đây sẽ là cuộc duyệt binh lớn chưa từng thấy gần đây.