【hũ 86】Đức sẽ phải đối mặt 5 năm khó khăn trong chuyển đổi công nghiệp xanh

TheĐứcsẽphảiđốimặtnămkhókhăntrongchuyểnđổicôngnghiệhũ 86o Bộ trưởng Kinh tế Đức, từ nay đến năm 2030, kinh tế Đức sẽ đối mặt khó khăn trong quá trình chuyển từ cơ sở công nghiệp truyền thống phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng xanh như hydro.