【xem phim setup 3d thuyet minh】EU hỗ trợ các nạn nhân xung đột ở biên giới Kyrgyzstan-Tajikistan

ỗtrợcácnạnnhânxungđộtởbiêngiớxem phim setup 3d thuyet minhKhoản tiền 270.000 euro (hơn 267.300 USD) mà EU hỗ trợ các nạn nhân xung đột ở biên giới Kyrgyzstan-Tajikistan được chuyển qua Hiệp hội Trăng lưỡi liềm Đỏ của hai nước.