【royale777 com】Thanh Hóa: An táng 16 hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào

16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện,óaAntánghàicốtliệtsỹViệtNamhysinhtạiLàroyale777 com chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, đã được đưa về nước và an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Đồng Tâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.