【bancatien dang ky】Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đặt vòng hoa tại Đài Tổ quốc ở Rome

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Italy,ủtịchnướcVõVănThưởngđặtvònghoatạiĐàiTổquốcởbancatien dang ky sáng 27/7 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới đặt vòng hoa tại Đài Tổ quốc Altare della Patria, ở thủ đô Rome, Italy.