Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi hành động tại COP28

Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi nước chủ nhà của COP28 cân nhắc “hài hòa hóa” giữa việc thích nghi với những thiệt hại,ựuTổngthưkýLiênhợpquốckêugọihànhđộngtạ tổn thất do biến đổi khí hậu gây ra.