Hình ảnh Thủ tướng chủ trì Phiên họp CP chuyên đề pháp luật

Chiều 25/11,ìnhảnhThủtướngchủtrìPhiênhọpCPchuyênđềphápluậ tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11/2022.