【nổ hủ chân kinh】Tổng Bí thư gặp mặt cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc

Chiều 26/11/2022,ổngBíthưgặpmặtcánbộMặttrậnTổquốctiêubiểutoànquốnổ hủ chân kinh tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc.