【gtb77 slot】Quảng Ninh: Nhiều dự án trọng điểm "bị chậm" vì thiếu vật liệu san lấp

Một loạt các công trình,ảngNinhNhiềudựántrọngđiểmbịchậmvìthiếuvậtliệusanlấgtb77 slot dự án động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, liên kết, nội vùng của tỉnh Quảng Ninh đang chậm tiến độ thi công, có thể bị kéo dài cả năm so với kế hoạch.