【gate777】Công nghiệp văn hóa sẽ là nguồn lực để phát triển Thủ đô bền vững

Phát triển công nghiệp văn hoá được kỳ vọng là sẽ đóng góp khoảng 8% GDP của Thủ đô vào năm 2030. Để có thể đạt mục tiêu này,ôngnghiệpvănhóasẽlànguồnlựcđểpháttriểnThủđôbềnvữgate777 Thành ủy Hà Nội sẽ phát triển một hệ sinh thái sáng tạo.