【casinoslots】VN sẽ hỗ trợ Timor Leste sớm trở thành thành viên chính thức của ASEAN

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định sẽ cùng các nước ASEAN thảo luận,ẽhỗtrợTimorLestesớmtrởthànhthànhviênchínhthứccủcasinoslots thống nhất quy trình, thủ tục cũng như các biện pháp cần thiết để hỗ trợ Timor Leste sớm trở thành thành viên chính thức của ASEAN.