【Quay hũ online txol】Đại hội Hội đồng Hòa bình Thế giới: Mỗi người dân là 1 sứ giả hòa bình

TheĐạihộiHộiđồngHòabìnhThếgiớiMỗingườidânlàsứgiảhòabìQuay hũ online txolo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Ủy ban Hòa bình sẽ tiếp tục trang bị cho người dân những kiến thức về luật pháp, hòa bình, để mỗi người dân là một sứ giả hòa bình.