Tham vấn dự thảo báo cáo thực thi về quyền dân sự và chính trị

Hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo quốc gia lần thứ tư về việc thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR),ấndựthảobáocáothựcthivềquyềndânsựvàchínhtrị tổ chức ngày 21/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.