【game hu nap bang the gate】Chiêm bái tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á trên đỉnh núi Bà Đen

Với chiều cao 72m,êmbáitượngPhậtBàbằngđồngcaonhấtchâuÁtrênđỉnhnúiBàĐgame hu nap bang the gate được đúc bởi hơn 170 tấn đồng đỏ, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn thu hút được đông đảo du khách đến hành hương, tham quan du lịch tại núi Bà Đen.