【game hũ mới】Chuyên gia nêu loạt giải pháp giúp Việt Nam ‘chống ô nhiễm nhựa’

TheêngianêuloạtgiảiphápgiúpViệtNamchốngônhiễmnhựgame hũ mớio giới chuyên gia, để “chống ô nhiễm nhựa,” Việt Nam cần cải tiến, thay đổi các quá trình sản xuất công nghiệp theo hướng mô hình kinh tế tuần hoàn, nhằm giảm thiểu tối đa các chất thải nhựa.