【inak918】Thái Nguyên: Nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị thi hành kỷ luật

áiNguyênNhiềutổchứcđảngđảngviênbịthihànhkỷluậinak918Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách các Đảng ủy: Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2010-2015; Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2010-2015...