【game quay hũ mới nhất】ASEAN cần duy trì cách tiếp cận cân bằng, hài hòa với các đối tác

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam cho rằng các sáng kiến ở khu vực cần xuất phát từ thiện chí hợp tác,ầnduytrìcáchtiếpcậncânbằnghàihòavớicácđốitágame quay hũ mới nhất bổ sung và tương hỗ cho các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, cùng đóng góp vào mục tiêu chung.