Indonesia và Mỹ đối thoại chiến lược, thúc đẩy nâng tầm quan hệ

Ngoại trưởng Indonesia và Mỹ đã trao đổi quan điểm về các biện pháp sáng tạo nhằm nâng tầm quan hệ song phương và xây dựng các kết nối thể chế,àMỹđốithoạichiếnlượcthúcđẩynângtầmquanhệ thúc đẩy hợp tác kinh tế, tăng cường chuỗi cung ứng.