Bốn nhà thiết kế mang dấu ấn khác biệt trong làng thời trang Việt Nam

Giữa sự xuất hiện của nhiều cái tên triển vọng trong làng mốt,ốnnhàthiếtkếmangdấuấnkhácbiệttronglàngthờitrangViệ công chúng yêu thời trang hiện tại vẫn dành sự ưu ái đặc biệt cho bốn gương mặt Công Trí, Hoàng Hải, Đỗ Mạnh Cường, Chung Thanh Phong.