【club bắn cá】Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ đạo tỉnh cần tiếp tục đổi mới bộ máy của hệ thống chính trị thật sự gọn nhẹ,ủtịchQuốchộidựLễkỷniệmnămNgàyBácHồvềthămVĩnhPhúclub bắn cá chuyên nghiệp, liên thông gắn với lộ trình số hóa và nâng cao hiệu quả quản trị.