Việt Nam-Australia: Quan hệ song phương chuyển biến quan trọng về chất

Đại sứ Nguyễn Tất Thành cho biết trong 5 năm qua,ệtNamAustraliaQuanhệsongphươngchuyểnbiếnquantrọngvềchấ quan hệ chính trị, an ninh-quốc phòng giữa Việt Nam và Australia đạt những chuyển biến quan trọng về chất.