【Bắn Cá sieuca】Trung Quốc: Động đất có độ lớn 6,1 làm rung chuyển khu Tân Cương

Trận động đất có độ lớn 6,ốcĐộngđấtcóđộlớnlàmrungchuyểnkhuTânCươBắn Cá sieuca1 đã làm rung chuyển khu vực phía Nam khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc vào 7h49 sáng 30/1 theo giờ Bắc Kinh.