【Vua Club chơi trên web】TP.HCM cấm xe nhiều tuyến đường quanh Metro Bến Thành trong 18 ngày