【người lạ ơi vanhleg】Trâu 'điên' xông vào nhà húc gẫy chân chủ nhà ở Bắc Kạn