【b29.gg】Formosa giảm nhập nguyên liệu, Hà Tĩnh không đạt tổng thu ngân sách năm 2023