【slot machine online】Dân ‘rốn lụt’ tính bán nhà đi nơi khác ở, lãnh đạo Đà Nẵng nói gì?