【xem da ga truc tiep68】Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Tây Ninh khoá X: Lấy phiếu tín nhiệm 29 chức danh