【code hũ 86】Đoàn rước dâu bằng 50 xe đầu kéo bị CSGT tạm giữ giấy tờ