【đá gà trực tiếp bình luận hôm nay】Bệnh viện hơn 170 tỷ chấm dứt hoạt động sau nhiều năm chưa thể sử dụng