【bong88 com8】HĐND TP.HCM khai mạc kỳ họp cuối năm: Sẽ chất vấn Chủ tịch Phan Văn Mãi