【xsdt 3/1/2022】Tin mưa lớn Trung Bộ từ đêm 3/12 và dự báo thời tiết 10 ngày tới