【thuy hu vua trong tap 16】Đóng góp của giải VinFuture cho cộng đồng khoa học