【vanhleg dam cuoi ngay mai】Cà Mau: Triển khai chương trình giảm nghèo bền vững có hiệu quả